DFs sejre

DFs sejre

DF’s dyrevelfærdsforbedringer


-2019: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 6 mio. kr. til Dyrenes Vagtcentral i både 2018

LÆS MERE HER2018: Dansk Folkeparti indgår aftale om forbud mod vilde dyr i cirkus:

LÆS MERE HER-2018: Styrkelse af dyrevelfærden i landbruget gennem 30-dobling af kontrollen af dyretransporter ud af landet:

LÆS MERE HER-2018: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 38 mio. kr. fra 2019-2022 til etablering af et landsdækkende dyrepoliti: 

LÆS MERE HER-2018: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 6 mio. kr. til Dyrenes Vagtcentral i både 2018 

LÆS MERE HER-2017: Politiheste kommer tilbage i gadebilledet og styrker politiets arbejde:

LÆS MERE HER-2017: Skærpet kontrol med ulovlige hvalpefabrikker og illegal import af hunde:

LÆS MERE HER-2017: Seksdobling af strafferammen for grov og organiseret handel med truede dyrearter samt med produkter af truede dyrearter: 

LÆS MERE HER-2017 Dansk Folkeparti foreslår at etablere en mærkningsordning for hundekenneler i kølvandet på en række grumme vanrøgtssager. Dette forslag er regeringen med på og det bliver derfor gennemført.

LÆS MERE HER-2016: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 10 millioner kroner årligt til dyrevelfærd i 2017-2018.

LÆS MERE HER-2016: Fordobling af strafferammen i sager om dyremishandling

LÆS MERE HER-2016: Bedre kontrol af, at der ikke kommer dæktråde fra ensilage i dyrenes foder, der kan føre til en lang og smertefuld død hos dyr i langbruget.

LÆS MERE HER-2016: Bedre muligheder for at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre

LÆS MERE HER-2016: Præcisering i lovgivningen af, at dyr er levende væsener og skal behandles derefter

LÆS MERE HER


-2016: Nyt dyrevelfærdsmærke, der skal gøre det nemmere for forbrugeren at gennemskue hvordan dyret har haft det. Vil blandt andet føre til bedre forhold for svin ude i staldene.

LÆS MERE HER-2015: Dansk Folkeparti får afsat yderligere fire millioner kroner på finansloven til en styrkelse af dyrevelfærden, så puljen ligger på i alt 10 millioner.

LÆS MERE HER-2014: Efter flere års pres og fire beslutningsforslag, får Dansk Folkeparti endelig overbevist et flertal i Folketinget om, at lave et forbud mod seksuel omgang med dyr.

LÆS MERE HER-2011: DF stemmer for en stramning af loven om dyreforsøg

LÆS MERE HER-2009: Dansk Folkeparti får gennemtrumfet et forbud mod brændemærkning af heste

LÆS MERE HER-2009: Dansk Folkeparti aftaler sammen med Regeringen og Det Radikale Venstre at afsætte fem millioner kroner på finansloven til at gennemføre en kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt supplerende kontrol ved dyrlæge hos 20 procent af besætningerne. Puljen til dyrevelfærd bliver desuden forhøjet med fem millioner kroner.

LÆS MERE HER


2008:

Dansk Folkeparti får gennemtrumfet et forbud mod hold af ræve

LÆS MERE HER-2008: Forbedringer af tilværelsen for dyr i danske stalde og under transport.

LÆS MERE HER-2008: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes syv millioner kroner til en dyrevelfærdspulje.

LÆS MERE HER-2007: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes seks millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2008.

LÆS MERE HER-2006: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes en pulje på i alt syv millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2007.

LÆS MERE HER-2005: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes en pulje på i alt seks millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2006.

LÆS MERE HER-2004: Dansk Folkeparti får på finansloven for 2005 gennemført, at der skal oprettes en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Puljens samlede beløb udgør fem millioner kroner.

LÆS MERE HER