DFs sejre

DFs sejre

DF’s dyrevelfærdsforbedringer


2020 - den 6. februar

skriver Danmark verdenshistorie på dyrevelfærdsområdet. Som verdens første land anerkender Danmark med vedtagelsen af dyrevelfærdsloven dyr som sansende væsner! Dansk Folkeparti startede kampen for dyrene og vi udnævnte som det første parti en dyrevelfærdsordfører. I dag har vi nået en milepæl i kampen for dyrene. LÆS MERE HER


2019 - Der blev indgået en aftale med den foregående regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at elefanter, søløver og zebraer bliver forbudt i danske cirkus.

Så kom cirkuselefanterne på deres otium i Knuthenborg Safaripark på Lolland.

Læs mere her-2019: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 6 mio. kr. til Dyrenes Vagtcentral i både 2018

LÆS MERE HER2018: Dansk Folkeparti indgår aftale om forbud mod vilde dyr i cirkus:

LÆS MERE HER-2018: Styrkelse af dyrevelfærden i landbruget gennem 30-dobling af kontrollen af dyretransporter ud af landet:

LÆS MERE HER-2018: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 38 mio. kr. fra 2019-2022 til etablering af et landsdækkende dyrepoliti: 

LÆS MERE HER-2018: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 6 mio. kr. til Dyrenes Vagtcentral i både 2018 

LÆS MERE HER-2017: Politiheste kommer tilbage i gadebilledet og styrker politiets arbejde:

LÆS MERE HER-2017: Skærpet kontrol med ulovlige hvalpefabrikker og illegal import af hunde:

LÆS MERE HER-2017: Seksdobling af strafferammen for grov og organiseret handel med truede dyrearter samt med produkter af truede dyrearter: 

LÆS MERE HER-2017 Dansk Folkeparti foreslår at etablere en mærkningsordning for hundekenneler i kølvandet på en række grumme vanrøgtssager. Dette forslag er regeringen med på og det bliver derfor gennemført.

LÆS MERE HER-2016: Dansk Folkeparti får på finansloven afsat 10 millioner kroner årligt til dyrevelfærd i 2017-2018.

LÆS MERE HER-2016: Fordobling af strafferammen i sager om dyremishandling

LÆS MERE HER-2016: Bedre kontrol af, at der ikke kommer dæktråde fra ensilage i dyrenes foder, der kan føre til en lang og smertefuld død hos dyr i langbruget.

LÆS MERE HER-2016: Bedre muligheder for at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre

LÆS MERE HER-2016: Præcisering i lovgivningen af, at dyr er levende væsener og skal behandles derefter

LÆS MERE HER


-2016: Nyt dyrevelfærdsmærke, der skal gøre det nemmere for forbrugeren at gennemskue hvordan dyret har haft det. Vil blandt andet føre til bedre forhold for svin ude i staldene.

LÆS MERE HER-2015: Dansk Folkeparti får afsat yderligere fire millioner kroner på finansloven til en styrkelse af dyrevelfærden, så puljen ligger på i alt 10 millioner.

LÆS MERE HER-2014: Efter flere års pres og fire beslutningsforslag, får Dansk Folkeparti endelig overbevist et flertal i Folketinget om, at lave et forbud mod seksuel omgang med dyr.

LÆS MERE HER-2011: DF stemmer for en stramning af loven om dyreforsøg

LÆS MERE HER-2009: Dansk Folkeparti får gennemtrumfet et forbud mod brændemærkning af heste

LÆS MERE HER-2009: Dansk Folkeparti aftaler sammen med Regeringen og Det Radikale Venstre at afsætte fem millioner kroner på finansloven til at gennemføre en kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt supplerende kontrol ved dyrlæge hos 20 procent af besætningerne. Puljen til dyrevelfærd bliver desuden forhøjet med fem millioner kroner.

LÆS MERE HER


2008:

Dansk Folkeparti får gennemtrumfet et forbud mod hold af ræve

LÆS MERE HER-2008: Forbedringer af tilværelsen for dyr i danske stalde og under transport.

LÆS MERE HER-2008: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes syv millioner kroner til en dyrevelfærdspulje.

LÆS MERE HER-2007: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes seks millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2008.

LÆS MERE HER-2006: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes en pulje på i alt syv millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2007.

LÆS MERE HER-2005: Dansk Folkeparti får gennemført, at der skal afsættes en pulje på i alt seks millioner kroner til en dyrevelfærdspulje på finansloven for 2006.

LÆS MERE HER-2004: Dansk Folkeparti får på finansloven for 2005 gennemført, at der skal oprettes en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Puljens samlede beløb udgør fem millioner kroner.

LÆS MERE HER