Debatindlæg

DebatindlægPia Kjærsgaard

Dyrevelfærdsordfører


Sekretær

Troels T. Gamst
Mob: 61624526

Mail:dfpksekr@ft.dk

 


Tidligere dyrevelfærdsordførere hos

Dansk Folkeparti:


Dennis Flydtkjær

Marlene Harpsøe

Karina Due


Jeg synes, at brug af nytårsfyrværkeri kun skal være tilladt én dag om året.


Af Pia Kjærsgaard,. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Nytårsaften selvfølgelig! Og perioden, hvor man lovligt kan købe fyrværkeri, skal være så kort som muligt. Det har jeg ment i mange år. Og det gør jeg først og fremmest for dyrenes skyld! De sidste uger i december, hvor fyrværkeriet brager løs, er hvert år utroligt stressende og angstfyldte for rigtig mange dyr. Bl.a. min egen Rikke, som det meste af december er rystende angst for fyrværkeriet.


Få så strammet op! Tidligere handlede Dansk Folkepartis modstand mod affyring af fyrværkeri i hele december mest om hensynet til dyrene, der bliver skræmt fra vid og sans. Det gør det stadigvæk. Men nu anvendes fyrværkeri også til at terrorisere sagesløse borgere som f.eks i bydelen Nørrebro i København, hvor fyrværkeri bliver brugt som våben. Politiet trækker opgivende på skuldrene og opfordrer borgerne til at blive indendøre. Det er den totale kapitulation over for voldsbøllerne.
Få nu loven skærpet. Tillad kun salg af fyrværkeri få dage inden nytår og affyring KUN den 31.12. Og få så straffet de bøller, der nægter at lade andre mennesker være i fred. Bur dem inde indtil efter nytår.Dyrene blandt finanslovens tabere!

Af Pia Kjærsgaard,. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Den røde finanslov er samlet set rigtig dårlige nyheder for dyrevelfærden. Dyrene, provinsen og de ældre var blandt de områder, som ganske enkelt ikke har været vigtige for regeringen og dens støttepartier, og som derfor står tilbage med et skuffende facit.

Lad mig dog starte med en enkelt god nyhed. Dyrenes Vagtcentral bliver alligevel ikke skåret ned til sokkeholderne, sådan som regeringen ellers ønskede det i sit oprindelige finanslovsudspil. Dyrenes Vagtcentral er dem, man kan ringe til på 1812, hvis man opdager et nødlidende dyr. Så kommer de og hjælper. De gør et fantastisk stykke arbejde. Derfor var regeringens besparelsesforslag også en helt håbløs ide, som ville have medført, at dyr var kommet til at lide, fordi de ikke længere kunne få hjælp.

Jeg vil i al beskedenhed tillade mig at tildele DF en del af æren for, at Dyrenes Vagtcentral blev reddet. Det var ikke sket uden vedholdende kritik fra DF og andre. Det har sikkert også gjort indtryk, at Mogens Jensen som minister på området kom gevaldigt i modvind, da jeg grillede ham i Folketingets spørgetid om netop dette spørgsmål. Det brød han sig tydeligvis ikke om. Det forstår jeg godt. Han havde en dårlig sag.

Men selv om vi kan glæde os over, at Dyrenes Vagtcentral kan fortsætte arbejdet på samme niveau, så var der samtidigt desværre virkelig dårlige nyheder til de mange andre gode folk, der i forskellige foreninger kæmper for dyrenes vilkår. Den pulje til dyrevelfærd, som foreninger kan søge om midler til deres virke fra, bliver barberet ned fra 10 til 2,5 millioner kroner. Det kommer til at kunne mærkes.
Når DF ikke er med ved forhandlingsbordet, er der åbenbart ikke andre, der synes, dyrelvefærd er vigtigt. Eller i hvert fald ikke vigtigt nok til at bruge kræfter på at kæmpe for det ved forhandlingsbordet. Resultatet ser vi med denne finanslov. Jeg synes, det er trist.


Hvorfor har Danmark ingen kattelov?

Af Pia Kjærsgaard,. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti

I Danmark har vi en hundelov, men ingen kattelov! Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Pia Kjærsgaard, kæmper for en kattelov, som skal indebære en lovpligtig registrering af katte, så vi kan komme problemet med herreløse katte til livs. Bakker du Pia op?


REGERINGEN SVIGTER DYRENE!

Af Pia Kjærsgaard, Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Regeringen vil skære kraftigt i Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812, som er et vigtigt beredskab for dyr i nød. Del gerne videoen, så regeringen kan vågne op!

Se facebook opslaget her


Dyrevelfærdsmærker giver en bedre dyrevelfærd


Af Karina Due. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


For Dansk Folkeparti er det ganske afgørende, at dyrevelfærden bliver forbedret. Det gælder både i forhold til at slå hårdt ned på dyremishandling, men også når det gælder dyrenes velfærd i de danske stalde.

For et års tid siden blev vi enige med regeringen om at lancere et statsligt dyrevelfærdsmærke, der skal give forbrugerne større gennemsigtighed i forhold til om det kød de køber fra køledisken kommer fra et dyr, der har haft et ordentligt liv.

Som dyrevelfærdsordfører, er jeg rigtig glad for mærkningsordningen. Det er vigtigt, at forbrugerne har en mulighed for at vide, hvordan dyrenes forhold har været og det kan denne mærkningsordning hjælpe dem med. Det nye dyrevelfærdsmærke, der i første omgang kommer til at fokusere på svinekød vil gøre, at flere grise bliver fritgående, har krølle på halen og at grisene får mere plads og halm og at transporttiden er max otte timer. Jeg tror på, at forbrugerne vil gå efter det kød med et dyrevelfærdsmærke og det vil betyde, at producenterne også vil finde det attraktivt at højne velfærden for produktionsdyrene.

Vi har i forvejen gode dyrevelfærdsmærker, blandt andet mærket ”anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” og Coops eget dyrevelfærdsmærke. Med det nye mærke sikrer vi endnu mere dyrevelfærd og det er meget positivt.


Dyremishandler burde ryge i fængsel


Af Karina Due. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti.


Jeg blev meget harm, da jeg i sidste uge kunne læse om sagen med fåreavleren, der blev dømt for uforsvarlig behandling af sine får.

I Dansk Folkeparti har vi fået gennemført flere stramninger på dyrevelfærdsområdet. Vi har blandt andet gjort det nemmere at idømme fængselsstraf, hvis man flere gange har udsat dyr for mishandling.

Derfor forekommer det mig som en meget mild dom, at manden der har udsat fårene for så dårlig behandling kun får en betinget fængselsdom og en bøde, når nu der er tale om flergangstilfælde og domstolene har muligheden for at give en hård dom. I Dansk Folkeparti kæmper vi hårdt for at dyremishandlere skal kunne mærke konsekvensen, hvis de udsætter levende væsener for mishandling. Vi har gjort det muligt med højere straffe. Det burde domstolene lytte til.Ubærlig sag om udsultede labradorhunde

Af Karina Due. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti.


I denne uge kom endnu en forfærdelig sag om dyremishandling frem i medierne, hvor 26 labradorhunde blev fundet i et sommerhus. Flere af hundene var ekstremt afmagrede efter at de i lang tid havde været lukket inde i små rum i huset uden adgang til vand og mad. Jeg får ondt i maven hver eneste gang at jeg hører om sager som denne. Jeg er dog glad for, at vi i Dansk Folkeparti for nylig har fået gennemført højere straffe i sager om dyremishandling. Samtidig har vi gjort det nemmere at fratage folk retten til at have med dyr at gøre, når de har mishandlet dyr. Der er dog behov for flere opstramninger på dyrevelfærdsområdet.  Blandt andet kæmper vi fortsat for at få etableret et dyrepoliti i Danmark.Hvor mange dyr skal mishandles før vi får et dyrepoliti?

Af Karina Due. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti.


Dagbladet kunne torsdag fortælle om en uhyggelig sag fra Harboøre, hvor en kat er blevet mishandlet på det groveste. På uhyggelig vis er katten blandt andet blevet skudt, fået stukket en pind op i endetarmen og fået flere bøjede ribben. At der findes mennesker, der finder det sjovt at mishandle dyr på den måde giver mig simpelthen kvalme. Sagen gør det kun endnu mere klart, at der er behov for at få etableret et dyrepoliti i Danmark. Dansk Folkeparti har kæmpet for dette i mange år, men desværre mener de øvrige partier i Folketinget ikke, at det er nødvendigt. Vi vil dog fortsætte med at kæmpe for at ændre deres holdning. Indtil de kommer til fornuft, er det dog glædeligt, at vi i DF har fået indført dobbelt så hårde straffe for dyremishandling og har gjort det nemmere at fratage folk retten til at have med dyr at gøre, hvis de handler groft uforsvarligt eller gentagne gange dømmes for mishandling. Sagen fra Harboøre viser, at der er behov for handling i forhold til dyremishandling her i Danmark. Det er ufatteligt, at der er folk derude, der finder det underholdende at se et levende væsen lide. Jeg græmmes.Katte skal have bedre vilkår

Af Karina Due. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


I torsdagens udgave af Viborg Stifts Folkeblad kunne vi igen læse om, hvordan katte smides væk som om de er affald. Kredsformanden for Dyrenes Beskyttelse fortæller, at problemet også er stort i Viborg og omegn, hvor hen imod 20 katte er blevet dumpet forskellige steder i Viborg i løbet af det seneste halve år. For det første er det forkasteligt, at nogle mennesker på den måde behandler katte som om de var affald. For det andet er dette et eksempel på, at vi har brug for at ændre lovgivningen omkring katte. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti have gjort det lovpligtigt at registrere katte med enten chip eller øremærke på samme måde, som det er lovpligtigt med hunde. Hvis vi indfører dette krav, vil ejerne forhåbentlig føle et større ansvar over for dyret. Samtidig kan det måske også få flere til at kastrere deres dyr, så vi ikke ender med uønskede kuld af killinger. Der er brug for handling, for situationen som den er lige nu, er uholdbar.Danmark skal være et foregangsland på dyrevelfærdsområdet

Af Dennis Flydtkjær. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


En hundeavler fra det nordlige Vestjylland fik for nylig en bøde i forbindelse med en sag om vanrøgt af dyr.

Hele 51 dyr på mandens gård, herunder hunde, heste og kreaturer levede under så usømmelige forhold,

at flere af dem var tydeligt påvirket af vanrøgten både fysisk og psykisk.

En hest havde blandt andet stået bundet så længe, at den havde udviklet tvangsbevægelser med hovedet,

hvor den konstant vuggede frem og tilbage.

Man skulle tro, at den skyldige i det mindste ville blive dømt til ikke at have med dyr at gøre i fremtiden.

Men sådan skulle det ikke gå.


Manden fik en bøde, men kan fortsat holde dyr.


Ovennævnte eksempel er bare et af mange, der kommer forbi mit bord i forbindelse med mit hverv

som dyrevelfærdsordfører – for desværre er eksemplet ikke enestående.


Ifølge loven kan man straffes med fængsel i op til et år i sager om dyremishandling,

men realiteten er, at dommene aldrig kommer i nærheden af et års fængsel.

Samtidig er det kun i et fåtal af sagerne, at de skyldige fratages retten til at holde dyr.

I 2013 var der eksempelvis 671 domsfældelser i dyreværnssager. Kun cirka 20 fik frataget retten

til at have med dyr at gøre.

Oftest får de skyldige, som eksemplet ovenfor, blot en bøde. Dermed kan dyremishandlere

fortsætte med at behandle dyr helt forkasteligt uden at blive straffet for det. Det gør mig meget harm.


Det viser for det første, at området ikke tages seriøst og for det andet, at vi har behov for at omlægge kontrollen med dyremishandling.

Området sejler som det ser ud lige nu og netop derfor oplever vi jævnligt bestialske sager i medierne med udsultede heste og vanrøgtede hunde og katte.

I Dansk Folkeparti har vi før stillet forslag i Folketinget om af få etableret et dyreværnspoliti, men har ikke hidtil kunnet samle et flertal blandt de andre partier.

Det synes jeg er meget ærgerligt, for vi ser, at lande, som vi normalt sammenligner os med, er i fuld udvikling på området. Eksempelvis har Norge netop igangsat en forsøgsordning med et dyrepoliti, ligesom de i Sverige har kørt lignende forsøg. 


Jeg mener, at Danmark burde være et foregangsland, når det kommer til dyrevelfærd, men desværre sakker vi bagud på området.

I Dansk Folkeparti arbejder vi videre for at få etableret et dyreværnspoliti.

I politiuddannelsen kunne der eksempelvis oprettes et fag om dyreværnsloven, dyreadfærd og dyrs rettigheder og på den måde kunne man klæde en enhed i politiet godt på til at tage sig af området.


Dyreværnssager kræver en speciel ekspertise og vi mener, at en dyreenhed, som hører under politiet, er den eneste løsning, der kan sikre, at vi i Danmark tager dyremishandling seriøst og viser, at det ikke er et område, som tages let på.


Etableringen af et dyrepoliti er bare et af de forslag, som vi i Dansk Folkeparti har foreslået i Folketinget på området.

Hele fire gange har vi foreslået et forbud mod seksuel omgang med dyr. Alle gange blev forslaget nedstemt – blandt andet af Socialdemokratiet. De er nu blevet klogere og vil fremsætte et forbud. Det er vi i Dansk Folkeparti meget glade for.


Vi har også for nylig fremsat et forslag om at betragte dyr som levende væsener. I øjeblikket betragtes dyr som ting i lovgivningen og derfor betragtes det som hærværk, hvis man gør skade på et dyr. I Dansk Folkeparti mener vi, at dyr skal betragtes som levende væsener.


Derfor har vi fremsat forslaget. Dyrevelfærd er et område, der altid har haft høj prioritet hos Dansk Folkeparti. Sådan vil det blive ved med at være og vi vil fortsætte med at arbejde på ny lovgivning, der skal optimere dyrenes ve og vel i Danmark.


Det skylder vi dyrene.En bødestraf er ikke nok for dyremishandling

Af Dennis Flydtkjær. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


En hundehandler fra Bækmarksbro blev forleden dømt skyldig i en sag om hele 11 forhold af misrøgt mod hunde, heste og kreaturer. Ifølge anklageskriftet blev der sidste forår fundet mindst 28 hunde, 12 heste og 14 kreaturer, der levede under dybt sundhedsskadelige forhold hos den skyldige. Den ene hest havde blandt andet udviklet en tvangsbevægelse med konstant at bevæge hovedet rundt i cirkler, fordi den havde stået bundet i længere tid.


Manden fik en bøde, men fik også rettens ord for, at han stadig havde lov til at have med dyr at gøre.


Det er helt forkasteligt, at en mand der helt åbenlyst har behandlet dyr så dårligt, kan gøre præcist det samme igen i morgen. Det er helt hen i vejret, at manden ikke får et forbud mod at have med dyr at gøre og eksemplet viser bare, hvordan vores dyreværnslovgivning sejler. Der er dårlig kontrol, dyremishandlere straffes ikke hårdt nok og behandlingstiderne for dyreværnssager tager ofte langt over et år.  I Dansk Folkeparti har vi længe kæmpet for at få etableret et dyrepoliti i Danmark. Vi har stillet forslaget flere gange, men vi har hidtil ikke kunnet samle et forslag blandt de øvrige partier.


Det synes vi er meget ærgerligt. Et dyrepoliti, som hører under politiet kunne sikre, at vi får en række gode folk, der udelukkende har fokus på sager, hvor dyr bliver mishandlet. Etableringen af et dyrepoliti ville kunne hjælpe på mange af de forfærdelige sager, som vi ser i dag i Danmark. I Norge har de netop igangsat en forsøgsordning med dyrepoliti. Jeg håber snart, at de øvrige partier i Danmark vågner op og indser, at det også er nødvendigt her i landet.Hvad har Dyreetisk Råd gang i?

Af Peter Skaarup, MF. Retsordfører og gruppeformand for Dansk Folkeparti


Indrømmet, så blev jeg lidt overrasket, da jeg søndag morgen åbnede avisen og så, at fødevareminister, Dan Jørgensen, vil have et forbud mod, at mennesker har seksuel omgang med dyr.

Jeg blev glad – men også overrasket - fordi Dan Jørgensens parti hele fire gange har stemt imod præcist det forslag i Folketinget, de gange Dansk Folkeparti har stillet det.


Så jeg var af den tro, at Socialdemokratiet stadig, som de har givet udtryk for gentagne gange, ikke ville lave et forbud mod dyresex.


Men det viser sig så åbenbart, at Dan Jørgensen og hans parti er blevet klogere. Det er jeg glad for og jeg vil gerne rose Socialdemokratiet for, at de indrømmer, at de har taget fejl de gange, de stemte imod at få etableret et forbud.

At formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, så åbenbart ikke mener, at der er behov for et forbud, ”fordi det ikke er Dyreetisk Råds opgave at moralisere”, som han siger, er helt hen i vejret.


Det er forkasteligt, at Dyreetisk Råd i højere grad tager udgangspunkt i at beskytte menneskerne bag handlingen og ikke har deres fokus på de dyr, der lider under folks perversioner.


Når Dansk Folkeparti, forhåbentlig sammen med en masse andre partier, inden længe stemmer for et forbud mod dyresex, så vil jeg i hvert fald kæmpe for, at straffen bliver hård til de mennesker, der udsætter dyr for sådanne pinsler.

En hård straf i dyreværnssager er en af de fremgangsmåder, hvor vi politikere kan sætte et direkte aftryk på at forbedre dyrenes ve og vel.

Hårde straffe i dyreværnssager kan forhåbentlig også være med til at skabe en holdningsændring her i landet. Det er mit håb, at færre mennesker anser det som i orden at smide kattekillinger af på rastepladser, fordi man ikke vil betale for en aflivning.


At man ikke længere accepterer, at hundehvalpe smugles over grænsen under kummerlige forhold.

At man tager ansvar for de dyr man ejer og indser, at man har at gøre med levende væsener.


Jeg mener, at hårde straffe til gerningsmændene, kan dæmme op for mange af de her problemer – dyrevelfærd skal således tages alvorligt!

Men samtidig er det også vigtigt at huske, at borgeren derude hver dag har en direkte mulighed for at sætte sit aftryk på dyrenes ve og vel.

Det gælder selvfølgelig om at skabe gode rammer for sit kæledyr og sikre sig, at man både har tiden og indsigten i, hvordan man skaber de bedste forhold for sit dyr.

Men det gælder også i forhold til de valg vi foretager os, når vi køber varer fra produktionsdyr.


Vi skal være bevidste om, at vi støtter, at en høne tilbringer sit liv i et bur på størrelse med et A4 ark, når vi køber æg fra burhøns.


Vi skal være bevidste om, at en meget billig udenlandsk flæskesteg fra supermarkedet sandsynligvis også betyder, at dyret ikke har haft optimale forhold.


Vi skal være bevidste om, at der er en grund til, at flere og flere amerikanske hollywoodstjerner fravælger at gå med pels eller går i dyrefri pels – fordi forholdene for dyr i pelsindustrien ofte ikke tager udgangspunkt i dyret, men tager udgangspunkt i værdien.  Vi skal også være bevidste om, at værne om de dyr, der lider under menneskers egoisme.


Vi skal slå hårdt ned på drab af truede dyrearter og presse på ude i verden for, at man tager hensyn til de dyr, som forsvinder, fordi mennesker truer deres eksistens. Bjerggorillaer og afrikanske elefanter er truet af rovdrift. Det skal der mere fokus på.


Vi mennesker er så stærke og kloge, at vi må tage ansvaret for, at dyrene i verden har det godt og det ansvar skal vi alle så vidt det er muligt tage på os. Mere enkelt kan det ikke siges.Et dyrepoliti er netop løsningen

Af Peter Skaarup. Retsordfører og gruppeformand. Dansk Folkeparti


Annelise Ømand har et debatindlæg med i onsdagens Fyns Amts, hvor hun ikke mener, at et dyrepoliti er en løsning i forhold til at sikre dyrevelfærden i Danmark.

Hun spørger, hvem der skal udøve den kontrollerende praksis på området.

I Dansk Folkeparti vil vi gerne have etableret et dyrepoliti, I Norge har man netop indledt en forsøgsordning med dyrepoliti og en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan ordningen helt konkret skal oprettes. Hvis det stod til Dansk Folkeparti, ville vi gerne oprette noget lignende i Danmark for at konstatere, hvordan vi på den bedste måde sikrer dyrenes ve og vel.


I dag er behandlingstiden for dyreværnssager enormt høj. Det tager i gennemsnit 402 dage for en dyreværnssag at blive behandlet i Danmark. Det er alt for lang tid og viser, at området ikke prioriteres højt nok.


Hvis vi får etableret et dyrepoliti, kan vi få mere fokus på dyremishandling og sikre, at de personer, der begår forbrydelsen bliver straffet.

Annelise Ømand henviser også til dyreværnsforeningerne, som hun mener, skal være en aktiv medspiller på området. Jeg er helt enig.


I Dansk Folkeparti lytter vi meget til dyreværnsforeningerne. Inden for de sidste måneder, har både jeg og vores dyrevelfærdsordfører, Dennis Flydtkjær, eksempelvis besøgt Dyreværnet og Kattens Værn og med stor interesse lyttet til de gode og realiserbare input til hvordan man kan sikre dyrenes ve og vel i Danmark.


Der er mange snore, som man kan trække i for at sikre dyrevelfærden i Danmark. Etableringen af et dyrepoliti er dog i Dansk Folkepartis øjne et af de vigtige områder. Vi har stillet forslaget om at få et dyrepoliti flere gange i Folketinget, men har ikke hidtil kunnet få et flertal. Vi arbejder dog hårdt for at overbevise de øvrige partier om, at det er noget, vi skal have etableret.Dyr er ikke affald

Af Dennis Flydtkjær. Dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Hen over sommeren har vi gang på gang set, at killinger er blevet efterladt i papkasser på rastepladser og at det ene dyr efter det andet afleveres på allerede overfyldte internater til en uvis skæbne. Dyrenes Beskyttelse melder om et regulært boom i antallet af sager, hvor både katte, men også andre kæledyr som kaniner og hunde smides ud af deres ejere som om de var affald.


Når man erhverver sig et kæledyr, skal man samtidig være klar over, at man påtager sig et ansvar for et levende væsen.

Dyr er ikke en vare, som man kan smide ud efter forgodtbefindende. Hos Dansk Folkeparti arbejder vi hårdt for at sikre dyrenes velfærd. I sidste uge fremlagde vi en ny dyrevelfærdspolitik netop for at skabe en sikkerhed for, at der bliver taget ordentligt hånd om dyrene. Og her taler jeg ikke kun om kæledyr og nyttedyr, der er tættest på os i vores hverdag i Danmark.


EU bidrager med støttemidler til at opretholde den barbariske tyrefægtning, der foregår i Spanien. Netop det, vil Dansk Folkeparti med vores fire nyvalgte medlemmer af Europaparlamentet, kæmpe hårdt for at komme til livs. Samtidig mener vi, at strafferammen for dyremishandling skal sættes op og at politiets efterforskning på området intensiveres – blandt andet med oprettelsen af et dyrepoliti.

Et rigt og velfungerende samfund som det danske skal have dyrevelfærd som høj prioritet og derfor er hensynet til dyrene noget vi vægter højt hos Dansk Folkeparti.
Hvad regner vi i grunden dyr for?

Af MF Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Seks unge mænd fra Nordjylland har begået dyremishandling. De har mishandlet et marsvin til døde for sjov. I en video af mishandlingen, som de unge selv filmede, ser man de unge overhælde marsvinet med benzin og sætte ild til det. Herefter løber marsvinet brændende rundt på jorden i omkring 30 sekunder. 30 sekunders ubegribelig lidelse før det stakkels marsvin bliver slået ihjel med en golfkølle og ved, at de unge træder på det. Mens det hele foregår, griner de unge mænd og giver lidelserne kommentarer med på vejen.


Jeg tror langt fra, at jeg var den eneste, der var rystet og rasende over at høre historien om de seks afstumpede mænds mishandling af marsvinet. Men nu er det sådan, at det er domstolene, der skal udmåle straffene her i landet, og det er jo som regel godt nok, da nogle af os måske ville lade følelserne løbe helt og aldeles af med os, hvis det var os, der skulle bestemme straffen over for eksempel dyremishandlere.


Men denne gang var dommene så milde, at det overhovedet ikke står mål med forbrydelsen. Sekskløveret blev ved retten i Aalborg dømt skyldige. Men de slap med betingede domme på mellem 20 og 40 dage, og fem af dem skal betale en bøde på ”hele” 1000 kroner. Reelt set betyder dommen altså, at fem af de seks skal betale 1000 kroner i bøde, og det er så det. Vi tager den lige én gang til: I Danmark koster det 1000 kroner at torturere et levende væsen på den mest grusomme vis og derefter slå det forsvarsløse dyr ihjel med en golfkølle!


En grotesk sidehistorie er, at anklageren havde krævet, at de seks fremover ikke må have noget med dyr at gøre, men det valgte retten ikke at tage til følge. Med andre ord kan de unge mennesker uden problemer få et job, hvor de skal sørge for dyrs ve og vel, lige som de også må eje dyr.


Jeg stillede spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen (K) om sagen, for jeg synes ikke, at dommen var hård nok. Jeg spurgte ministeren, om han synes, at straffene til dyremishandlerne var i orden. Ministeren svarede for nyligt og erklærede sig tilfreds med dommene, idet de ikke er i strid med praksis på området, der er taget hensyn til gerningsmændenes alder og at de er tidligere ustraffede. Ministeren har heller ikke nogen planer om at skærpe straffen for dyremishandling.


Regeringen og Dansk Folkeparti vil fjerne strafrabatten for unge under 18 år, så den del de såkaldte formildende omstændigheder er snart fortid. Så langt er vi altså enige. Men jeg forstår ikke, at ministeren ikke vil være med til at straffe dyremishandlere hårdere.


Tænk nu, nu hvis der var tale om et menneske, der var blevet mishandlet på en sådan måde. Det havde ryddet overskrifter i ugevis, og Danmark havde været i chok. Nu er det jo ”bare” et dyr, og så skal gerningsmændene ikke engang bag tremmer så meget som i ét minut. Forstå mig ret, jeg siger ikke, at mishandling af mennesker og dyr skal straffes lige hårdt. Jeg forstår bare ikke, at vi regner dyr for så lidt her i Danmark.


Hærværk bliver for eksempel typisk straffet langt hårdere end dyremishandling. Ved hærværk får gerningsmændene sjældent bøder under 1000 kroner, og vi sender altså det signal, at døde ting er langt vigtigere end levende. Vi regner ikke dyrs lidelser for mere end en lygtepæls.


Jeg har det sådan set fint nok med strafferammen for at begå hærværk, tag ikke fejl af det. De skulle måske endda hæves lidt, det er jo heller ikke i orden at ødelægge andre folks ejendom. Men når det gælder de straffe, som brutale dyremishandlere får i Danmark, så er der sandelig et stykke arbejde for politikere at gøre. Dansk Folkeparti er klar til at kæmpe den kamp, men det er sørgeligt at landets justitsminister ikke er det.


 


Halalslagtning

Af MF Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Danske virksomheder sender hvert år mange dyr til udlandet for at blive slagtet, og her er det ikke nødvendigvis et krav, at dyrene bedøves, inden de får skåret halsen over, så de kan bløde ihjel. Og dette kød kan sagtens ende i køledisken i Brugsen eller i Netto, og du risikerer at købe dette kød uden at vide det. Derfor skal vi have halalslagtning samt import af halalslagtet kød forbudt i Danmark.


Så kan det godt være, formanden for landets dyrlæger, Arne Skjoldager, i Politiken ( 30.12.) finder Dansk Folkepartis forslag om forbud mod halalslagtning for latterligt, men det må være, fordi han ikke ser på det store billede.


 


Forbyd sex med dyr

Af Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti

 

Er det i orden at få seksuel tilfredsstillelse gennem sex med dyr, eller er det i virkeligheden dyremishandling? Dyreværnsforeningen Dyrenes Venner har for nylig afleveret mere end 30.000 underskrifter til justitsministeren for at få forbudt seksuelt misbrug af dyr. I Dansk Folkeparti er vi helt enige med Dyrenes Venner. Når mennesker forgriber sig seksuelt på dyr, er det en grov krænkelse af dyret. Det må og skal forbydes, fordi dyrene ikke selv kan sige fra overfor overgrebene.


I Dansk Folkeparti mener vi, at det er rigtig godt gået af Dyrenes Venner, at man har samlet så mange underskrifter. Det er uforståeligt, at f. eks. dyrebordeller, hvor mennesker kan købe sig til at have sex med dyr, kan være tilladt i Danmark. For det er faktisk sådan, det er lige nu. Så kære justitsminister, hør på befolkningens krav og forbyd seksuelt misbrug af dyr nu!.


 


Forbyd dyresex

Af Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


Dyresex er afskyeligt. Dyrene har ingen mulighed for at sige fra, og mennesker kan, helt lovligt, dyrke sex med dyr. Dette satte »Danmark ifølge Bubber« , der blev vist på TV2, fokus på. Der var delte meninger om, hvorvidt udsendelsen overhovedet skulle være blevet vist, men udsendelsen havde den positive effekt, at dyresex er kommet på mediernes dagsorden. Det bliver diskuteret. Uanset om vi kan lide det eller ej, foregår dette i dagens Danmark, og det er desværre lovligt. Dansk Folkeparti kæmper i Folketinget en indædt kamp for at få gjort dyresex ulovligt, og vi har flere gange fremsat lovforslag om at gøre sex med dyr forbudt. Desværre vil et flertal i Folketinget ikke være med til dette, men det får os nu ikke til at stoppe. Vi fortsætter vores kamp for, at mennesker ikke skal kunne mishandle dyr på denne måde.


 


Dyremishandlere

Af MF Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk Folkeparti


I Dansk Folkeparti har vi bedt justitsminister Lars Barfoed (K) se nærmere på, om det ikke bør være en skærpende omstændighed i en straffesag, hvis man fortsat holder dyr, når man af retten i forvejen er blevet fradømt retten til at have med dyr at gøre. Vi ser det gang på gang. Folk som har mishandlet deres dyr, kører hen og henter en ny hund eller andre dyr, lige så snart politiet er trillet ud fra deres gårdsplads. Så kan historien gentage sig. I en sag fra Greve, er en mand blevet idømt 10 måneders fængsel for både at have overtrådt våbenloven og for at have anskaffet sig en større mængde nye dyr; bl.a. en kamel og fem vaskebjørne, trods en tidligere frakendelse af retten til at holde dyr. Manden er tidligere blevet dømt for en række grove tilfælde af dyremishandling. Men i denne sag fornemmer jeg, at man har set stort på mandens genanskaffelse af nye dyr, og udelukkende har dømt ham for besiddelse af våben. Det mener jeg er forkert, og derfor beder jeg justitsministeren gøre rede for, hvordan strafudmålingen er blevet fordelt mellem de to former for lovovertrædelser. I Dansk Folkeparti håber vi, at justitsministeren vil se med alvor på problemet, og medvirke til, at der bliver strammet op omkring disse sager. Det er jo helt grotesk, hvis det går hen og bliver en formildende omstændighed, at man allerede er blevet fradømt retten til at have med dyr at gøre en eller flere gange tidligere.


 


Dyrene er vores ansvar

Af Marlene Harpsøe, MF og dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti

 

Dansk Folkeparti sætter fokus på dyrevelfærd i Folketinget. Det gør vi, fordi dyrene er vores ansvar. Det er vi mennesker, som skal sikre, at dyrene har det godt, hvilket ikke altid er tilfældet i dag. Derfor fremsætter Dansk Folkeparti det næste stykke tid en lang række forslag i Folketinget, som skal sikre dyrene bedre forhold også ved at udvide deres juridiske beskyttelse.


For det første skal straffen for dyremishandling sættes op. I dag er straffen kun på cirka 30 dages fængsel – enten betinget eller ubetinget – og den straf er alt for lav, når man har de mange dyrs lidelser i tankerne. Som eksempel fik seks unge, som satte ild til og mishandlede et marsvin blot mellem 20 og 40 dages betinget fængsel samt en bøde på 1.000 kr.


Et strafniveau på 30 dages fængsel er en urimelig mild straf. Især for de dyr, som mishandlingen er gået ud over og de mange børn og andre dyreinteresserede, som er blevet berørt af udåden. Dyr er levende væsener og skal behandles med respekt. Hvis man mishandler dyr, skal det straffes hårdt og konsekvent. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor grov en dyremishandling skal være for at få en høj straf, som 1 års fængsel.


Derudover mener Dansk Folkeparti, at dyremishandlere, der dømmes ved en domstol automatisk skal miste retten til at have med dyr at gøre for bestandig. Har man en gang vist, at man mishandler dyr og har et koldt hjerte overfor dyrene, så har man en gang for alle vist, at man ikke egner sig til at have med dyr at gøre. Det vil Dansk Folkeparti også stille forslag om i Folketinget.


Men i Dansk Folkeparti stopper vi ikke her. Vi vil også have sat en stopper for den grusomme smugling af dyr der sker til Danmark. Hunde og andre dyr bliver mange gange smuglet til Danmark under forfærdelige forhold. Desværre er det kun små, ubetydelige straffe og oftest kun lige de få kroner som smuglerne har på lommen, som de må give til politiet som straf. Dansk Folkeparti foreslår, at smugling skal koste 25.000 kr. i bøde. Smuglerne tænker ikke på dyrene, men kun på de penge som de kan tjene ved videresalg af dyrene. Derfor er det også pengepungen vi skal ramme smuglerne på.


Derudover stiller vi forslag i Folketinget om at der skal udleveres forbrugerinformation, når man køber et kæledyr, at regeringen skal arbejde for dyrepoliti i alle EU-lande og en dyrevelfærdskommissær i EU samt et forbud mod import af hunde, der har fået fjernet ørerne eller halen alene, fordi ejeren synes den ser pænere ud uden.


På dyrenes vegne er der meget positivt at se frem til, i hvert fald hvis Dansk Folkepartis forslag bliver vedtaget. Vi håber og tror, at vi kan finde flertal i Folketinget for forslagene. Det vil gavne dyrene. Dyr kan ikke selv sige fra, og derfor må vi som mennesker gøre, hvad vi kan for, at dyrene ikke lider. De er vores ansvar.


 Dyr må forbløde ihjel i EU

Af Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører (DF)


Dyr må forbløde ihjel uden bedøvelse i EU. Det bestemte et flertal i EU-parlamentet d. 6. maj 2009, da man vedtog et forslag om at fratage medlemsstaterne retten til at forbyde rituel slagtning af dyr, som ikke er bedøvede.


Afstemningen betyder helt reelt, at vi ikke kan forbyde, at dyr – herunder store pattedyr som køer – fastspændes, hænges op med hovedet nedad, får halspulsåren skåret over og dør ved langsom forblødning. Det er en meget barbarisk slagtemetode, og dyrene lider ved denne slagtning en langsom og pinefuld død.


Jeg kan ikke tage nok afstand fra den beslutning, som bl.a. den Socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet, står bag. Jeg mener ikke, at Socialdemokraterne er til at stole på, når det gælder dyrevelfærd, og jeg finder det kritisk, at Socialdemokraterne tilsyneladende mener det er bedre dyrevelfærd at lade dyr forbløde ihjel uden forudgående bedøvelse.


Det er dybt kritisk, at EU ikke er dyrenes talerør, men her bøjer sig for religiøse traditioner og negligerer dyrenes ve og vel.


Det er et menneskesyn at være god mod dyr. Det er Dansk Folkepartis holdning, at dyr skal slagtes på en ordentlig måde og ikke forbløde ihjel uden bedøvelse. Dansk Folkeparti arbejder for at dyr skal bedøves inden slagtning. Dyr er levende væsener, der skal behandles med respekt. Dyr er ikke en ting, og i Dansk Folkeparti er vi – modsat så mange andre – ikke ligeglad med dyrenes velfærd.


 


For en dyrevenlig jul, boykot halal-slagtning

Af MF Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti


Så er julemåneden over os! Det er skønt og dejligt. Mange giver sig tid til hinanden og familien. Man samles for at klippe julepynt og spise lækre julegodter. Det er så hyggeligt og fredsommeligt at hygge sammen med familien i julelysets skær. Men desværre er ikke alt, som det skal og bør være i Danmark, heller ikke ved den skønne juletid, og det vil jeg gerne gøre opmærksom på her. Jeg håber ikke, det ødelægger den gode stemning, som du sikkert er i lige nu.


Jeg fik noget af et chok en decembermåned for et par år tilbage. Jeg var sendt i byen med min far for at købe årets juleand, og til min store forskrækkelse væltede det med halal-mærkede ænder i fryseren i supermarkedet. Jeg tænkte først, at jeg måtte have set forkert. Men nej, det var skam rigtigt nok. Skræk og ve! Jeg havde ikke tænkt mig juleaften at sætte tænderne i en and, der led store pinsler, da den blev slagtet. Det lykkedes os at finde en and, der ikke var halal-slagtet. Men tænk hvor mange der ikke ved, at deres juleand kan være slagtet under pinefulde forhold. Forventningsfuld og sulten er familien juleaften, men glæden svinder hurtigt, når man kender dyrets smertefulde skæbne.


Halal-slagtning er ikke for sarte sjæle. Dyrets halspulsåre bliver skåret over, og dyret bløder simpelthen ihjel. Slagtningen er religiøs og rituel, og det er bestemt ikke rart at se eller tænke på. Selv om der er krav om, at dyrene skal bedøves inden slagtningen, er der ikke sikkerhed for, at bedøvelsen rent faktisk har virket. Dyrene lider, når de bliver slagtet på denne måde, og desværre er det ikke kun juleænderne, der bliver udsat for denne tortur. Hvem kan i dag finde en kylling i køledisken, der ikke er halal-slagtet? Der er meget langt imellem dem. Og selvom der ikke er et halal-mærke på kødet, er det ikke en garanti for at dyret ikke er halal-slagtet. Det er med andre ord vildledning af den dyrevenlige og bevidste forbruger.


Mit parti, Dansk Folkeparti, har længe kæmpet og kæmper for et forbud mod denne brutale slagtemetode. Vi vil ændre loven, så det bliver ulovligt både at udføre halal-slagtninger i Danmark og indføre halal-slagtet kød til landet. Desværre er der endnu ikke flertal i Folketinget for at sætte dyrevelfærd over religiøse krav, men vi arbejder på sagen!


Heldigvis er der flere måder at få indflydelse på som forbruger. Du kan nemlig selv gøre meget for at forhindre halal-slagtninger i Danmark. De store supermarkedskæder, som jo typisk sælger de fleste juleænder, går næppe så meget op i dyrevelfærd, som de gør i indtjeningen. Med andre ord kan du ved at vælge en and, der ikke er halal-slagtet gøre utroligt meget: Kan det ikke betale sig at sælge halal-slagtede dyr, ja, så lader butikken simpelthen være med at have varen på hylden.


Hvordan sikrer du dig så at vælge den ikke-halal-slagtede and til julebordet? Ofte sidder der et mærke på emballagen – der f.eks. forestiller en moské. Dette mærke betyder, at anden er halal-slagtet. Mærkningsordningen er frivillig, og derfor kan man ikke altid med sikkerhed vide, om juleanden man lægger i kurven er slagtet på en ordentlig måde. Jeg så gerne, at der var en klar mærkning på alt kød, som viste hvilken slagtemetode der var brugt. På den måde kunne vi som forbrugere altid have mulighed for at vælge til og fra, men sådan er det desværre ikke endnu.


Så hvis du, som jeg, mener, at halal-slagtning er en uskik, som ingen dyrevenner kan stå inde for, så boykot halal-slagtet kød både til jul og til hverdag!


 


Forbud mod brændemærkning af heste

Af Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører (DF)


Mere end 5.000 heste brændemærkes hvert år kom det for kort tid siden frem i DR TV-Avisen. Det sker på trods af at et langt mere skånsomt alternativ findes – nemlig chipmærkning af dyrene. Derfor genfremsætter vi i Dansk Folkeparti nu forslaget om at forbyde brændemærkning af heste og andre dyr.


Vi diskuterede forslaget i foråret som en del af en større pakke af dyrevelfærdsinitiativer, som Dansk Folkeparti havde taget, men forslaget nåede ikke at blive færdigbehandlet. Derfor agter vi i Dansk Folkeparti at genfremsætte forslaget om et forbud mod brændemærkning af dyr.


Formanden for Dansk Varmblod udtalte på tv, at årsagen til, at man fortsat insisterer på at brændemærke hestene frem for at chipmærke dem er, at man så med det blotte øje kan se, dyrenes mærkning og slipper for at bruge en scanner.


Jeg har aldrig hørt så latterligt et argument før – for at spare en scanner væk, vælger man at påføre et dyr ulidelig smerte både i forbindelse med selve brændemærkningen og i den proces, det tager for såret at læge efterfølgende. Dansk Varmblod må bare erkende, at brændemærkning hører fortiden til, og vi vil gør vores for at få forbudt det overgreb mod dyret, som brændemærkning udgør.


 


Skærp straf for drab på politihunde

Af MF Marlene Harpsøe, dyrevelfærdsordfører (DF)


I Århus blev politihunden Kayo brutalt dræbt af en røver. Kayo, der ifølge politiet var en god, stabil og højt eksamineret tjenestehund, blev skudt, mens den var på opgave med sine politikolleger for at finde tre litauiske forbrydere, som havde begået røveri mod Nordeas afdeling på Randersvej i Århus.


Hurtigt kom det frem i medierne, at drabet på Kayo udelukkende udløser en straf for hærværk. Kayo’s seksårige liv i politiets tjeneste straffes altså højst sandsynligt med en bødestraf, som hærværk jo oftest straffes med. Er det rimeligt? I Dansk Folkeparti mener vi ikke, det er rimeligt, og derfor har vi nu henvendt os til justitsministeren for at få ministeren til at se på, hvordan vi kan skærpe straffen for vold mod og drab på politiets hunde.


Det er absurd, at en politihunds liv straffes som hærværk. Det er en besynderlig måde at se på en hund, som har været i tjeneste i politiet, og som har gjort stor gavn for mange borgere. I Dansk Folkeparti vil vi gerne skærpe straffen for vold mod og drab på politihunde. Nu er det op til justitsminister, Brian Mikkelsen, om han vil det samme.